Boksegruppa til idrettslaget

BOX GROUP OF SPORTS

DRØBAK BOKSEKLUBBS HISTORIE.

Boksing i Drøbak før Drøbak bokseklubb ble stiftet Drøbak
Idrettsforenings boksegruppe. 15.april 1939 – 18 nov. 1951

Forut for generalforsamlingen 15. april 1939 sies det at det opp igjennom årene hadde blitt trent boksing sporadisk inne de forskjellige gruppene innen Idrettsforeningen. Det var ett ønske om å formalisere dette i en egen boksegruppe i idrettsforeningen. På denne Generalforsamlingen ble Rolf Johansen valgt som formann. Reidar Johansen, Einar Hansen og Aksel Jacobsen ble styremedlemmer.

Gymnastikksalen på Torget ble leid hver fredag fra kl. 1930.

Den første utfordringen var å finne en trener. Politikonstabel Hansen sa seg villig og ”trakk i trøya”. Men det ble dessverre med kun en treningskveld. Gruppens formann, Reidar Johansen, forsøkte deretter etter beste evne å instruere gutta.

De mest aktive på trening fra start: Adolf Theien, Rolf Theien, Knut Johansen, Per & Kristian Selmer Andersen, Thor Jacobsen, Aksel Jacobsen, Erik Andersen, Einar Hansen, Reidar Johansen, Philip Ellefsen.

Etter jul 1940 ble treningen utvidet til onsdag og fredag. Gruppens første oppgave var å holde oppvisningskamper på Idrettsforeningen marked i slutten av februar.

Dette var meget vellykket, publikum var helt med. Gutta fikk blod på tann og ville gjenta suksessen.

De tok kontakt med bestyrer på Folkets hus på Sætre. Det ble arrangert oppvisningskamper med påfølgende dans i slutten av mars. Stor suksess. I tillegg var en F. Linge med. Boksegruppa satt igjen med ett overskudd på kr. 41,38,- etter denne oppvisningen.

Etter dette ble treningen avsluttet for sesongen og alle lovte å komme tilbake til høsten.

Boksegruppa under krigen
Høsten jobbet boksegruppa med å bli innmeldt Norges bokseforbund, men først måtte idrettslaget endre sine vedtekter for å gjøre dette mulig. Interessen for boksetrening hadde dabbet av i løpet av sommeren og det var kun den harde kjerne igjen.

Den 4. april 1940 utrykker Formann Reidar Johansen bekymring for liten kontuinitet i treningen. Dels p.g.a. situasjonen i landet, dels for at guttene blir innkalt til nøytralitetsvakt, og at skolen stenger gymsalen når elevene har skolefri. Dernest ble Gymsalen stengt på grunn av mangel på brensel i tiden februar til april. Den 25. oktober er gymsalen fortsatt stengt og fremtidsutsiktene for trening er dårlige. Den harde kjerne besto nå av Reidar Johansen, Einar Hansen og Philip Ellefsen. .

Det er fortsatt problemer med lokalet utover i 1941. De må selv betale for brensel og blending av vinduer. De kommer ikke ordentlig i gang før utpå høsten. Da beslutter kommunestyret at de skal få fri brensel, men må betale for blending med kr. 10,- I november annonserer de i lokalavisen og det er stor interesse for trening. De bestemmer seg for å holde en oppvisning i Kinoen 7. desember, men en annen gruppe presser dem ut, de flytter så arrangementet til Folkvang, men også her må de avlyse, dels p.g.a. at en annen forening har fortrinn og dels p.g.a. Munn og Klovsyke i Frogn.

19 mars 41 klarer de å få holdt en oppvisning på Folkvang for å lage propaganda for boksesporten. Det er ca. 25 som er aktive på treningen og de beskriver arrangementet som en suksess.

Tyskerne legger etter hvert beslag på gymsalen. I det ene øyeblikket får de lov til å trene fredager, for så å oppdage at NS tar seg til rette og presser dem ut. Idrettsplassen på Bankløkka blir tatt over av tyskere til parkering av tunge lastebiler og tanks, som delvis ødelegger underlaget for friidrettsformål og utetrening.

Frem til 1945 blir gruppa mer eller mindre lagt på is.

Krigen er slutt
Det er så ikke ført protokoller før boksegruppens beretning som blir lagt frem på Drøbak Idrettsforening 27.10.45. Reidar Johansen blir valgt til formann og Adolf og Johannes Theien i styret. De er klar for nye oppgaver, vil ha gruppen meldt inn i Norges bokseforbund. Ønsker stønad fra Hovedstyret til å kjøpe inn utstyr. De trener 2 ganger i uken i gymsalen, og må betale kr. 5,- pr. kveld for renhold.

Reidar Johansen skriver: ”For sportens skyld, så får vi håpe at disse årene med krig har lært oss å stå samlet, selv om det ikke lengre er krig. For samlet må vi gå inn for å løse de oppgaver som er aktuelle for å fremme boksesporten i byen.”

I 1946 så DFI dagens lys, og i boksegruppa ble Joffen Huseby valgt inn fra Frogn. Gruppen hadde tren godt hele vinteren og mente nå at de hadde ca. 8 mann som var klar for å bokse riktige kamper. Rolf Theien hadde fungert som trener og fikk æren for at disse hadde kommet så langt. Høsten 45 ble gruppen innmeldt i NBF og i Østfold Boksekrets. De fikk tildelt 6 par boksehansker hansker fra NBF.

Lørdag 24.11 og søndag 25.11 deltok de første 2 bokserne fra Drøbak på et stevne i Oslo. Dette var Helmer Rønbeck og Adolf Theien.

Helmer vant på Tekn. KO i 1. runde over Oslomesteren i lettvekt. Adolf Theien tapte på en tvilsom avgjørelse for en Oslo bokser, noe som utløste en voldsom pipekonsert.

3.2.46 deltok de med 4 mann på et stevne i Fredrikstad. Adolf vant 2 kamper og Rønbeck tapte knepent for en Sarpsborgbokser.

Søndag 10.2 var 3 mann i et stevne i Askim Det ble 1.premie til Adolf og 2 premie til G. Johansen. Begge bokset 2 kamper.

Søndag 4. mars 1946 ble det første stevne i Drøbak arrangert. Det var påmeldt 30 boksere, men nesten halvparten uteble uten å ha meldt forfall. Det ble en del kamper allikevel. Drøbak hadde 3 mann i weltervekt og disse måtte gå mot hverandre. Adolf Theien vant over Philip Ellefsen. Reidar Johansen vant i Mellomvekt og P.Haugstad i tungvekt.

Gruppen fikk et pent overskudd på kr. 824,20,-

Høsten 1946 var mange av gutta i militærtjeneste og treningen kom ikke ordentlig i gang. Adolf Theien bokset i Moss, men ødela hånden sin i første runde, slik at det ble ett knepent tap.

Johs Theien og Hans Chr. Dahl bokset senere på høsten i Halden, der begge tapte knepent. Våren 1947 var igjen aktiviteten laber.

Den 6.9.47 ble det holdt ett propagandastevne for boksing, bryting og vektløfting i Badeparken der Johnny Johansen, fjærvekt bokset oppvisning mot en Oslo bokser. Livlig applaus fra ett fåtallig publikum

Utover dette bokset Oddvar Pettersen, Johnny Johansen og Per Haugstad på ett stevne i Moss. Alle tapte.

Ble Helmer Rønbeck snytt for en NM-tittel ?
I 1948 Ble Helmer Rønbeck Østfoldmester i lettvekt. Dette ble gruppens første ”tittel” i Boksing. Helmer var påmeldt i Fjærvekt, men veide 4 hekto for mye og måtte gå opp en klasse. I Finalen bokset han mot Bronsemedaljøren fra NM og vant. For dette ble han utropt til kveldens beste bokser. Adolf Theien og Oddvar Pettersen var også i ringen og tapte mot høyt rangerte boksere.

Deretter deltok gruppen i sitt første Norgesmesterskap som gikk i Drammen.

Helmer Rønbeck møtte i stevnets første kamp en av favorittene. Helmer vant samtlige runder. Så skjer det noe helt uforståelig. Kamplederen disker Helmer 8 sekunder før full tid. Før dette hadde Helmer Rønbeck aldri har fått en advarsel i en kamp. Motstanderen ble til slutt Norgesmester. Stor skuffelse i Drøbakleiren som kritiserte kamplederen for å ha vært partisk. Denne kamplederen skulle vist nok ikke ha dømt denne kampen, og den som skulle ha dømt den kom for sent til stevnet.

Vi nærmer oss 1950
Høsten 48 var det nok igjen en del frafall på treningene og våren brakte ikke noe spesielt. I beretningen i nov. 1949 skriver Rolf Theien litt oppgitt at de som kommer på trening, slutter når de når ett nivå hvor de nesten er klar til å gå kamper. Det er vanskelig å få kontinuitet over treningene.

Sesongen 49/50 var igjen bedre. Mye folk på trening. Den 21-22. januar 1950 bokset Oddvar Pettersen og Egil Treider på Stevne i Oslo, og O. Pettersen ble nr. 3 av 11. deltagere.

I semifinalen tapte han for klassevinneren og stevnets beste bokser, Frank Andersen fra Vika.

Egil var uheldig og møtte klassens vinner i første kamp. Det står at de lå likt til midt i siste runde. To ganger krysset Egil med sin høyre til motstanders kjeve, og begge gangene gikk motstander i gulvet, men Egil var for urutinert til å følge opp, og midt i siste runde gikk han tom for krefter.

På ett større stevne i Oslo 11-12.februar ble Boksegruppen til DFI kåret til bestelag, trass i at Norges beste klubber var representert. Aftenposten skrev: ”DFI imponerte med sin jevne og velboksende tropp”.

Egil Treider tok 1. plass i Bantam og Sandstø ? vant melllomvekt. Videre ble det en 2. og en 3. plass.

Samme kveld bokset 6 andre DFI boksere oppvisning på Folkvang.

18 mars bokset de oppvisning på festsalen i Drøbak og sikret gruppa en inntekt på kr. 550,-

Det ble kjøpt inn både sandsekk, punchingball og boksehansker.

På generalforsamlingen i nov. 1950 ble Mattis Hagen valgt til formann, sammen med Rolf Theien, Adolf Theien, Helmer Rønbeck og Reidar Bakken.

Sesongen 1950-51 ble satt i gang i november med 2 treningskvelder i uka. Godt fremmøte.

I desember ble det holdt ett oppvisningsstevne på Sætre i Hurum for å bedre gruppens økonomi. Dette ble kombinert med dans og beskrives som vellykket. I feb. 1951 forsøkte de med et stevne på Liahøy i Ås, men p.g.a. et ufyselig vær uteble publikum.

Boksegruppen legges ned
I beretningen til Idrettslagets generalfosamling foreslår Mattis Hagen å legge ned boksegruppen. Ingen av medlemmene bokset kamper utover de to nevnte oppvisningstevner. Oddvar Pettersen var vist nok påmeldt til NM for junior, men hadde problemer med vekten og startet ikke.

Treningen høsten startet i løpet av oktober. Brukbart fremmøte, men dette dabbet fort av. De unge uteble helt og de gamle traverne møtte bare opp i ny og ne for å friske opp gamle minner.

På grunn av dårlig oppmøte, liten interesse for å drive sporten ut over nybegynnerstadiet, ble derfor gruppen foreslått nedlagt. Pr. 18.11.51.

Da gruppen ble nedlagt hadde den følgende materiell.
6 par nye kamp hansker
10 par treningshansker
2 stk Medisinballer
Sandsekk
1 Punchingball
15 hoppetau
2 par slaghansker
1 boksering med stativ.

Liste over navn som figurerer i gruppens protokoll:
Rolf Johansen formann. Reidar Johansen, Einar Hansen, Aksel Jacobsen. Johannes Theien, Adolf Theien, Rolf Theien, Knut Johansen, Per & Kristian Selmer Andersen, Thor Jacobsen, Aksel Jacobsen, Erik Andersen, Einar Hansen, Reidar Johansen, Philip Ellefsen. Reidar Johansen, Einar Hansen og Philip Ellefsen. Helmer Rønbeck, Egil Treider, Sandstø, Linge, Reidar Bakken, Egil Bakken, Rolf Rommerud, Mattis Hagen, Oddvar Pettersen, Anton Andersen, Odd Isaksen,, Leif Steen, Olaf Bjerke, Joffen Huseby.