Andreas Johnstad

Andreas Johnstad

Alder:
Født 1989

Vektklasse:
---

Meritter:
Diplombokser